CLOSE
MENU

Regulamin 20 ml

 

 1. Niniejszy Regulamin korzystania ze strony internetowej (dalej: Regulamin) określa warunki, na jakich NISHA Karol Ryglewicz (dalej: Przedsiębiorca lub Administrator), z siedzibą w Puszczykowie (62-040), ul. Langego 12a, NIP: 777 25 33 450: , Regon: 302039942, zarejestrowany przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, umożliwia nieodpłatne korzystanie ze strony internetowej zamieszonej na domenie internetowej 20ml.pl (dalej: 20ml), w tym z zawartych w niej materiałów i treści.
 2. Korzystanie z portalu 20ml jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na objęcie warunkami niniejszego Regulaminu.
 3. Prawa do 20ml jako całości przysługują Przedsiębiorcy, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości mogą przysługiwać osobom trzecim, tj. osobom fizycznym, osobom prawnym oraz innym podmiotom, których materiały i treści zgodnie z prawem są udostępniane przez Przedsiębiorcę.
 4. Przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone na 20ml materiały i treści pochodzące od osób trzecich, korzystających z 20ml (dalej: Użytkownicy), nad którymi upublicznieniem Przedsiębiorca nie ma kontroli, w szczególności w formie komentarzy. Umieszczając na 20ml materiały lub treści Użytkownik oświadcza, że przysługują mu do nich prawa autorskie oraz zezwala na ich bezterminową i bezwarunkową publikację w serwisie.
 5. Przedsiębiorca zastrzegają sobie prawo do usuwania poszczególnych wpisów pochodzących od Użytkowników, jeżeli naruszą one zasady współżycia społecznego, prawo obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zawierają treści wulgarne lub obraźliwe.
 6. Układ i kompozycja 20ml, zastosowane w nim elementy i rozwiązania graficzne oraz aplikacje znajdujące się 20ml, stanowią własność Przedsiębiorcy, o ile nie jest wprost stwierdzone inaczej, i są przedmiotem ochrony prawnej.
 7. Zawartość 20ml podlega ochronie przepisów prawa autorskiego. Wykorzystywanie bez zgody Przedsiębiorcy jakichkolwiek materiałów i treści zamieszczonych na łamach 20ml może stanowić naruszenie praw autorskich. Użytkownicy 20ml mają prawo korzystania z materiałów i treści udostępnianych za jej pośrednictwem wyłącznie na własny użytek osobisty, w celach zgodnych z przeznaczeniem 20ml oraz z przepisami prawa, Regulaminem oraz dobrymi obyczajami.
 8. Przedsiębiorca wyraża zgodę na rozpowszechnianie materiałów i treści zamieszczanych na łamach 20ml wyłącznie pod warunkiem wskazania w miejscu ich publikacji bezpośredniego adresu internetowego do podstrony 20ml, z której zostały powielone, wraz z informacją o ich pochodzeniu bądź uprzedniego poinformowania Przedsiębiorcy oraz ustalenia warunków wykorzystywania tekstów i materiałów pochodzących z 20ml. W pozostałych przypadkach, w tym w przypadku niespełnienia ww. warunku, Użytkownicy 20ml nie są uprawnieni do jakiegokolwiek rozpowszechniania, w tym zwielokrotniania, czy innego udostępniania, sprzedawania lub w inny sposób wprowadzania do obrotu zawartości 20ml, zarówno w całości, jak i w części. W szczególności, nie jest dozwolone ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek zorganizowanej działalności zarobkowej lub niezarobkowej bez wcześniejszej pisemnej zgody Przedsiębiorcy.
 9. W trakcie korzystania z 20ml w systemie teleinformatycznym Użytkownika instalowane są tzw. ciasteczka (pliki cookies) dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych. Użytkownik 20ml wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików cookies, tj. plików tekstowych lub innych danych informatycznych, przechowywanych na urządzeniu końcowym Użytkownika 20ml. Pliki te nie ingerują w integralność systemu Użytkownika 20ml, a służą przede wszystkim do prowadzenia statystyk Administratora 20ml, dostosowania zawartości 20ml do preferencji użytkownika. Pliki cookies nie mają na celu zmiany konfiguracji komputera użytkowania oraz instalowania złowrogiego oprogramowania. Przeglądarki internetowe domyślnie akceptują pliki cookies. W każdej chwili można wyłączyć w przeglądarce ich akceptację, jednak efektem takiej zmiany mogą być utrudnienia związane z korzystaniem z 20ml.
 10. 20ml jest także formą działalności przedsiębiorcy i teksty w nim zamieszczane mogą mieć formę reklamy lub promocji.
 11. Przedsiębiorca dokłada wszelkich starań, aby materiały i treści zamieszczone na 20ml były aktualne, dokładne, oraz dostępne nieprzerwanie, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wynikające z nieaktualności, nietrafności, niedokładności lub niezgodności treści ze stanem rzeczywistym, a także ich niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym za skutki wynikające z polegania na tych materiałach i treściach.
 12. Reklamacje i uwagi, co do funkcjonowania 20ml oraz dostępnych materiałów i treści, narzędzi i usług należy zgłaszać na adres e-mail: joanna@20ml.pl.
 13. Przedsiębiorca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do Użytkowników będą obowiązywały po 14 (słownie: czternastu) dniach od poinformowania Użytkownika droga elektroniczną oraz zamieszczeniu ujednoliconego tekstu zmienionego Regulaminu obok obowiązującego dotychczas wraz z informacją o dokonaniu zmian. Korzystanie przez Użytkownika z 20ml po terminie 14 (słownie: czternastu) dni jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści regulaminu.
 14. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z 20ml, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.

Puszczykowo, 22 maja 2017 r.

 

Przeczytaj również
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług z polityką prywatności
Rozumiem, zgadzam się